Trang chủ

Tư vấn Doanh nghiệp

Làm Đẹp

Bao bì

Chăm sóc thú cưng

Máy phát điện

Tôn lợp mái

Du lịch Hải Đăng

Liên hệ

Tin Mới
Saturday, 20/04/2024 |

Nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần

5.0/5 (2 votes)
- 4

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất khi khởi nghiệp của mỗi công ty hiện nay là nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần? Giữa 2 loại hình công ty này thì đâu là mô hình công ty phù hợp nhất với kế hoạch kinh doanh và phát triển của họ?

Nên thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ Phần

Cùng Tân Thành Thịnh giải đáp chi tiết để lựa chọn việc nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần bạn nhé! Cùng đi vào tìm hiểu bài viết này nào.

1. Đặc điểm của 2 loại hình công ty tnhh hay công ty cổ phần

Mỗi một mô hình công ty sẽ có những đặc điểm, ưu và nhược điểm riêng để phù hợp với định hướng và sự phát triển doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức khác nhau. Vì thế để lựa chọn được mô hình công ty nào thì cùng tìm hiểu chi tiết về các đặc điểm sau đây:


1.1 Ưu và nhược điểm của công ty tnhh

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và công ty là 2 thực thể pháp lý riêng biệt, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân. 

Công ty TNHH do một cá nhân, tổ chức hoặc nhiều cá nhân, tổ chức (dưới 50 thành viên) tham gia góp vốn cùng thành lập công ty.

Có 2 loại hình công ty tnhh: công ty tnhh 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên.

a) Ưu điểm của công ty tnhh 1 thành viên

 • Ít gây rủi ro cho chủ sở hữu vì chủ sở hữu hoặc các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn góp vào.
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

b) Nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên

 • Không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu nên việc huy động vốn khó khăn.
 • Thời gian góp vốn ngắn (trong vòng 36 tháng)
 • Chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật trên mọi sự thay đổi và điều chỉnh.

c) Ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 • Việc quản lý và điều hành dễ dàng, không quá phức tạp bởi các thành viên thường quen biết, tin cậy nhau.
 • Ít gây rủi ro cho người góp vốn hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ.

d) Nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 • Huy động vốn khó khăn bởi công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Tốn nhiều thời gian nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về các thủ tục của công ty bởi công ty tnhh chịu sự quảng lý và điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật.
 • Việc chuyển nhượng vốn tốn rất nhiều thời gian.

1.2 Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty với tổng số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người góp vốn gọi là cổ đông (có thể là cá nhân hay tổ chức). Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. 

a) Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Mức độ rủi do của các cổ đông khi góp vốn vào doanh nghiệp thấp bởi các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt.
 • Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn cực cao thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc cổ phần để bán.
 • Việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng.

b) Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Việc quản lý và điều hành phức tạp bởi số lượng cổ đông lớn, thậm chí có thể là không quen biết nhau, chống đối nhau về lợi ích.
 • Công ty cổ phần chịu nhiều sự ràng buộc về các quy định pháp luật hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Thời gian góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp DKKD.
 • Khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù công ty không có lãi) vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân này.

Với những ưu và nhược điểm này cũng giúp bạn đưa ra những nhìn nhận cơ bản về 2 loại hình doanh nghiệp này. Cùng tìm hiểu phần tiếp theo về sự giống và khác nhau của công ty tnhh và công ty cổ phần để có thêm những thông tin và giải đáp câu trả lời là nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần nhé.

1.3 Sự giống nhau của công ty tnhh và công ty cổ phần

Các đặc điểm giống nhau cơ bản của 2 mô hình doanh nghiệp này là:

 • Đều có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Mức độ rủi ro của các thành viên/cổ đông thấp bởi tất cả thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4 Sự khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Sau đây là những đặc điểm khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần:

a) Về số lượng thành viên trong doanh nghiệp

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Chỉ có 1 thành viên duy nhất, có thể là cá nhân cũng có thể là một tổ chức.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50, thành viên có thể vừa là tổ chức, vừa là cá nhân.
 • Công ty cổ phần: Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

b) Về vốn điều lệ khi thành lập

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
 • Công ty cổ phần: Tổng giá trị vốn điều lệ do các thành viên cam kết góp vốn.

c) Về khả năng huy động vốn

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Không có khả năng huy động vốn. Tăng vốn bằng cách tăng vốn góp của thành viên.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Không có khả năng huy động vốn. Tăng vốn bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc nhận góp vốn của thành viên mới.
 • Công ty cổ phần: Có khả năng phát hành cổ phiếu hoặc cổ phần để huy động vốn. Vì thế khả năng huy động vốn của công ty cổ phần vô cùng lớn.

d) Về góc độ quản lý doanh nghiệp 

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Mức độ quản lý đơn giản nhất bởi chủ sở hữu có quyền quyết định toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Mức độ quản lý vừa phải, mọi thành viên công ty có thể quen biết và tin cậy lẫn nhau.
 • Công ty cổ phần: Mức độ quản lý phức tạp nhất bởi số lượng cổ đông có thể là người hoàn toàn xa lạ.

e) Về dự định quy mô đầu tư

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Quy mô nhỏ, số vốn thấp, không cần nhiều người quản lý.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Quy mô vừa phải, số lượng vốn phù hợp với từng ngành nghề, cấp độ quản lý cao hơn mô hình công ty tnhh 1 thành viên.
 • Công ty cổ phần: Quy mô lớn, số vốn thành lập cực lớn và cấp độ quản lý cực cao. Cần nhiều người có kinh nghiệm.

f) Về khả năng chuyển nhượng vốn

 • Công ty tnhh 1 thành viên: Công ty TNHH 1 thành viên không được rút vốn trực tiếp. Mà phải bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Công ty tnhh 2 thành viên: Chỉ được chuyển nhượng vốn cho những cá nhân, tổ chức không phải là thành viên trong công ty.
 • Công ty cổ phần: Tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông khác, có thể là thành viên của công ty. Quyền chuyển nhượng từ 3 năm trở lên kể từ ngày công ty thành lập.

Như vậy, với những thông tin trên thì việc nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần phụ thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, số lượng thành viên, số vốn điều lệ ban đầu…. Tùy vào mỗi nhu cầu sẽ có sự lựa chọn khác nhau.

Tuy nhiên, lời khuyên mà Tân Thành Thịnh dành cho bạn: Nếu doanh nghiệp bạn có số vốn ít hoặc vừa, số lượng thành viên ít, và có nhu cầu thành lập công ty để hiện thực hóa ước mơ, để khởi nghiệp thì có thể thành lập công ty TNHH để đơn giản hóa các thủ tục pháp lý, thuế, cũng như việc vận hành doanh nghiệp phù hợp với năng lực, tiềm lực hơn. 

Sau đó công ty phát triển ổn định và lớn mạnh thì có thể chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ công ty tnhh sang công ty cổ phần sau.

2. Các bước thành lập công ty đúng quy định

Ngày nay, việc thành lập công ty cũng không còn quá khó khăn, các thủ tục và hồ sơ cũng được đơn giản hóa khá nhiều. Sau đây là các bước thành lập công ty đơn giản, đúng theo quy định.


2.1 Bước 1: Chuẩn bị trước khi thành lập công ty

Trước khi thành lập công ty bạn phải có sự chuẩn bị cũng như khảo sát những thông tin quan trọng sau để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu cũng như mong muốn thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn đang gặp khó khăn ở giai đoạn này thì hãy liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

a) Lựa chọn loại hình công ty

Khi có ý tưởng và lựa chọn được ngành nghề kinh doanh thì việc quan trọng đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp là phải lựa chọn được loại hình công ty.

Để lựa chọn được loại hình công ty thì bạn phải nắm vững từng đặc điểm, ưu và nhược điểm của từng loại hình để có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp bởi sự phát triển của doanh nghiệp sẽ gắn liền với các quyền lợi và nghĩa vụ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập công ty tnhh 1 thành viên
 • Thành lập công ty tnhh 2 thành viên
 • Thành lập công ty cổ phần
 • …..

b) Xác định người đại diện pháp luật cho công ty

Khi thành lập và vận hành doanh nghiệp thì tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có người đại diện theo pháp luật công ty. 

Người địa diện theo pháp luật công ty là người đại diện cho công ty thực hiện những giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.

Vì thế bạn cần xác định được ai là người đại diện cho doanh nghiệp/ công ty của bạn và chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ là gì?. Về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nên để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).

c) Xác định tên và trụ sở cho công ty

Việc đặt tên công ty cũng phải tuân thủ theo những quy định và nguyên tắt nhất định của pháp luật như là: tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc).

Đồng thời xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của công ty nên phải cung cấp đầy đủ: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

d) Xác định vốn điều lệ cho công ty

Việc xác định số vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, bởi vốn là tiềm lực, là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn. Nếu vốn điều lệ quá thấp sẽ đánh mất đi những cơ hội tham gia những dự án lớn (bởi không đủ khả năng cạnh tranh). Vốn quá cao bạn sẽ phải đóng thuế, cũng như những quy định liên quan.

Vì thế cần có sự cân nhắc lựa chọn mức vốn phù hợp với doanh nghiệp.

Tóm lại, để tránh những ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh về sau cũng như các thủ tục thay đổi rờm rà, bạn nên có sự tìm hiểu kỹ các thông tin trước thành lập công ty hoặc có thể nhờ đến sự tham vấn, tư vấn của những người có chuyên môn trong ngành hoặc các công ty tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp trong mọi ngành nghề kinh doanh với thủ tục nhanh chóng, giúp doanh nghiệp hạn chế mọi rủi ro cũng như những phát sinh thay đổi.

Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ ngay khi có nhu cầu bạn nhé.

2.2 Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã tìm hiểu đầy đủ những thông tin thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty.
 • Dự thảo Điều lệ công ty phù hợp với loại hình dự định thành lập.

2.3 Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Bạn có thể nộp hồ sơ bằng 2 cách sau:

 • Nộp trực tiếp: Đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của doanh nghiệp để nộp hồ sơ.
 • Nộp qua mạng: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng đăng ký thông tin của doanh nghiệp

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.4 Bước 4: Hoàn tất các thủ tục sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Để doanh nghiệp/công ty có thể đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật thì bạn cần hoàn tất những thủ tục sau đây:

a)  Khắc con dấu pháp nhân

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty thì doanh nghiệp nên tiến hành khắc con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

b) Công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp để có thể sử dụng con dấu hợp pháp, sau khi hoàn thành việc khắc dấu, mẫu dấu công ty sẽ phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

c) Công bố thông tin thành lập Công ty trên cổng thông tin

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ cần phải nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Thời gian thực hiện việc công bố là 30 ngày tính từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty.

d) Nộp thuế môn bài, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử

Những thủ tục cuối cùng để doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động là:

 • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&DT.
 • Treo bảng hiệu công ty.

3. Dịch vụ thành lập công ty – Tân Thành Thịnh

Để hạn chế những sai sót về hồ sơ chứng từ, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoạt động thì dịch vụ thành lập công ty là một sự lựa chọn hàng đầu hiện nay của các chủ doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những người mới, không có kinh nghiệm cũng như chuyên môn trong việc thành lập công ty.


Tân Thành Thành với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty tại tphcm sẽ là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong lúc này. Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp hoàn thành mọi thủ tục trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất.

Ngoài việc tư vấn chuyên sâu những kiến về vấn đề thành lập công ty TNHH, đội ngũ nhân sự chúng tôi còn phụ trách soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ và xử lý vấn đề phát sinh.

3.1 Dịch vụ thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh gồm

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty bạn sẽ nhận được những hỗ trợ sau từ Tân Thành Thịnh:

 • Tư vấn về loại hình công ty, tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,...và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan.
 • Tra cứu, áp mã ngành nghề kinh doanh theo quy định của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư.
 • Soạn đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho doanh nghiệp.
 • Đại diện doanh nghệp hồ sơ đăng ký kinh doanh, lệ phí nhà nước tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư và nhận GPKD bản chính, con dấu tại Sở KH – ĐT.
 • Công bố mẫu dấu lên Cổng Thông Tin Doanh Nghiệp Quốc Gia.
 • Bàn giao GPKD và con dấu sau khi đã thành lập xong.
 • Soạn và nộp hồ sơ thuế ban đầu tại chi cục thuế quản lý.
 • Soạn và nộp thông báo số tài khoản ngân hàng lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Soạn phiếu yêu cầu cung cấp chữ ký số và nhận token từ nhà cung cấp.
 • Đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Chọn mẫu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.
 • Tiến hành nộp quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thông báo phát hành hóa đơn. 
 • Theo dõi, kiểm tra thông báo việc chấp thuận sử dụng hóa đơn điện từ chi cục thuế quản lý và bàn giao.
 • Xử lý những vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi thành lập doanh nghiệp để mang đến sự an tâm và tự tin kinh doanh.

3.2 Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ và thủ tục thành lập.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về việc nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần cũng như quy trình các bước thành lập công ty, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN